Dyr kan ikke snakke, men de kan kommunisere.
 Det er minst fire måter å gjøre det på;
 
*LYDER*
*LUKT*
*KROPPSSPRÅK*
*TELEPATI*
 
Den siste, telepati-delen, er den de fleste har vanskelig for å tro på.
Dyrene kommuniserer i stor grad gjennom bilder og følelser.
Vi mennesker kan trene på å sende og motta slikt.
 
Vil du lese mer om dyrekommunikasjon, kan du gå inn på
 https://sisselgrana.no/om-dyrekommunikasjon/